Co to są złoża filtracyjne?

Są to materiały, które posiadają właściwości filtracyjne czyli oczyszczająco-odsączające. Umieszczane są w urządzeniu filtracyjnym, dzięki czemu woda przez nie przepływająca jest stale uzdatniana. Zastosowanie złóż filtracyjnych daje gwarancję, że przez cały okres eksploatacji ta sama woda zachowa właściwości zgodne z jej przeznaczeniem. Złoża mają najczęściej postać sypkiego granulatu, którego wielkość oraz rodzaj zależne są od funkcji, jaką mają pełnić.

Złoża dzielą się na te, przeznaczone do filtracji wody, powietrza, wód gruntowych oraz wód basenowych. Mają szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych, a także w stacjach uzdatniających wodę czy przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.

Poszczególne złoża filtracyjne posiadają indywidualne cechy, dzięki którym mogą eliminować poszczególne substancje z wody. Różnią się zarówno składem jak i gęstością, dlatego stosując inne złoża otrzymamy inne efekty filtracyjne. Złoża filtracyjne są w stanie usunąć zanieczyszczenia mechaniczne znajdujące się w wodzie takie jak np. piasek, muł. Mogą także stanowić pomoc dla innych systemów filtrujących w usuwaniu bakterii oraz wirusów.

Regularna wymiana złóż filtracyjnych gwarantuje bezpieczeństwo

Regularność wymiany basenowych złóż filtracyjnych jest bardzo istotna dla zachowania stałych parametrów filtrowanej wody. Częstotliwość wymiany zależy od właściwości konkretnego złoża, metody filtracji jaka jest zastosowana oraz od wytrzymałości danego materiału. Ważna jest także jakość wody jaka znajduje się w zbiorniku.

W niektórych przypadkach niezbędna jest wymiana całkowita złoża, w innych potrzebna będzie jedynie jego regeneracja. Regeneracja polega na zastosowaniu odpowiedniej substancji regeneracyjnej, która dobierana jest do konkretnego złoża, które zostało zastosowane. Materiał zastosowany w basenowych złożach filtracyjnych z czasem ulega ścieraniu, dlatego ważne jest regularne uzupełnianie.

Dzięki temu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości wody oraz odpowiednich jej parametrów. To także sposób na odciążenie układu filtrowania wody. Lepszej jakości woda przepływająca przez filtry sprawia, że nie ulegają one zniszczeniu tak szybko. Konkretna częstotliwość wymiany basenowych złóż filtracyjnych powinna zostać określona przez specjalistę na etapie projektowania basenu oraz instalacji. W przypadku kiedy nie zostało to określone, możliwe jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie.