Zbiorniki przeciwpożarowe

Głównym zadaniem zbiornika przeciwpożarowego jest magazynowanie wody, która wykorzystana zostanie w momencie pojawienia się pożaru. Ich budowa określona jest w niektórych przypadkach przez przepisy polskiego prawa, ale ogólnie ujmując budowane są tam, gdzie nie ma możliwości dostępu do dużej ilości wody. W innych przypadkach dostarczanie wody odbywa się z hydrantu. Jeżeli takowy nie występuje w pobliżu obiektu, niezbędne jest wykonanie zbiornika przeciwpożarowego.

Kiedy budowa zbiornika przeciwpożarowego jest konieczna?

Zbiornik przeciwpożarowy stanowi bardzo ważny element ochrony przeciwpożarowej danego budynku, dlatego istotne jest zadbanie o odpowiednie jego podłączenie oraz usytuowanie. Woda zebrana w zbiorniku może być wykorzystywana nie tylko w celu gaszenia pożaru przez jednostki Straży Pożarnej. Odpowiednio podłączona może zostać wykorzystana np. w systemie zraszaczy, który uruchamiają czujki dymowe.

Budowa zbiornika przeciwpożarowego a przepisy prawa

Rozporządzenie z 24 lipca 2009 roku ściśle określa obiekty, które bezwzględnie muszą posiadać zbiorniki magazynujące wodę na wypadek pożaru

Kiedy kubatura budynku przekracza 2500 metrów sześciennych lub powierzchnia przekracza 500 metrów sześciennych

Dotyczy to wszelkiego rodzaju budynków. Zarówno użyteczności publicznej jak i zamieszkania zbiorowego, a nawet obiektów budowlanych, produkcyjnych oraz magazynowych, które usytuowane są poza granicami jednostek osadniczych.

Istnieje wyjątek: stacje paliw, które posiadają zbiorniki o łącznej pojemności do 200 metrów sześciennych oraz stacje gazu płynnego

Kiedy strefa pożarowa przekracza 1000 metrów kwadratowych lub przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób

Dotyczy to obiektów budowlanych, które nie są budynkami, przeznaczona na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego.

Jaką pojemność musi mieć zbiornik przeciwpożarowy?

Przepisy określają także pojemność, jaką powinny mieć zbiorniki przeciwpożarowe, a dokładniej ilość wody, która musi być dostępna. Wartość zależna jest od konkretnego obiektu oraz od pozostałych zabezpieczeń pożarowych, które posiada dany budynek. Konkretne wartości opisane są w Rozporządzeniu z 24 lipca 2009 roku.

Zalety zbiornika przeciwpożarowego wykonanego z tworzyw sztucznych

Ewolucja zbiorników przeciwpożarowych sprawiła, że sadzawki czy betonowe baseny gromadzące wodę zostały zastąpione nowoczesnymi zbiornikami zamkniętymi wykonanymi z tworzyw sztucznych. Jakie są ich zalety?

  • Zbiorniki z tworzyw sztucznych posiadają wysoką odporność mechaniczną
  • Są odporne na pęknięcia, rozwarstwienia oraz rozszczelnienia
  • Zastosowane materiały sprawiają, że są wyjątkowo lekkie, dzięki czemu nie wymagają dodatkowych wzmocnień
  • Możliwość praktycznie dowolnej konfiguracji, dzięki czemu zbiornik można dopasować do potrzeb danego obiektu

Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego zapewnia odpowiednią czystość wody