Zbiornik buforowy – najważniejsze korzyści z jego zastosowania

zbiornik buforowyNajważniejszym zadaniem zbiorników buforowych jest magazynowanie wody wykorzystywanej do zasilania instalacji ogrzewającej dany budynek. Podgrzana woda trafia do wnętrza zbiornika, skąd jest pobierana przez instalację grzewczą. Cały proces odbywa się w dużym stopniu automatycznie – instalacja sama ustala jaka ilość wody oraz o jakiej temperaturze jest potrzebna w danym momencie. Zbiorniki buforowe są częstym elementem w układach pompy ciepła.

Zbiornik buforowy – kiedy jest, a kiedy nie jest potrzebny?

Bufor ciepła może znaleźć się w różnego typu instalacjach. Nie zawsze będzie jednak zupełnie potrzebny. W przypadku budynków o energooszczędnym profilu, wyposażonych w ogrzewanie podłogowe, w których nie występują dodatkowe źródła ogrzewania, zbiornik buforowy może zostać pominięty. Dzięki temu koszta inwestycji zostaną obniżone.

W niektórych sytuacjach montaż zbiornika będzie jednak konieczny. Przede wszystkim, gdy dany budynek jest ogrzewany przy wykorzystaniu konwencjonalnych grzejników. Jeśli dom jest podzielony na kilka obiegów, o odmiennej temperaturze wody (np. występuje w nim ogrzewanie podłogowe jak i kaloryfery) to również bufor ciepła będzie potrzebny. Ponadto bufor powinien być stosowany, gdy do instalacji podłączony został kocioł zasilany paliwami stałymi lub kominek posiadający płaszcz wodny.

Korzyści z montażu zbiornika buforowego

Zastosowanie zbiornika buforowego przynosi rozmaite korzyści. Przede wszystkim zapewnia odpowiedni poziom przepływu wody grzewczej w pompie ciepła. Obniża również częstotliwość, z jaką pompa ciepła załącza się, co prowadzi do obniżenia kosztów zużycia prądu oraz przedłuża żywotność całego układu. Obecność zbiornika buforowego pozwala też zmniejszyć liczbę godzin, w których pompa pracuje w skali roku – co również przekłada się na jej przedłużoną żywotność.

Ponadto zamontowanie zbiornika buforowego pozwala na korzystanie z obu taryf opłat za prąd (dziennej, która jest droższa oraz nocnej, która jest tańsza). Jeśli więc dany budynek rozlicza się według dwóch taryf, wówczas zastosowanie bufora ciepła może być sposobem na wygenerowanie dodatkowych oszczędności.

W przypadku instalacji posiadających powietrzną pompę ciepła, zbiornik buforowy może dodatkowo pełnić funkcję magazynu energii, wykorzystywanego w czasie rozmrażania pomp ciepła. Ponadto przechowywana w nim woda może zostać użyta do ogrzewania wnętrz budynku, jeśli tylko instalacja wentylacyjna jest zintegrowana z systemem rekuperacji.